Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AntiGraf

 • Właścicielem sklepu internetowego AntiGraf jest firma:

  AntiGraf - Marek Kijewski,
  z siedzibą w Wieliszewie przy ul. Podgórnej 20 C
  NIP 527-129-76-93, Regon 017171464.
  Numer konta: 50 1020 5558 1111 1006 0410 0050
  w Banku POK BP S.A. (Inteligo)
  Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@twa.pl .

 • Realizacja sprzedaży w sklepie AntiGraf odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie AntiGraf oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 • Z oferty AntiGraf może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.
 • Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego AntiGraf:
  - dostęp do Internetu,
  - komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 • Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w terminie od jednego do siedmiu dni roboczych licząc od momentu ich otrzymania. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Właściciela sklepu AntiGraf.
 • Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka", a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu kolejno przycisku "Zamów", wybrania opcji dostawy/odbioru i sposób zapłaty, kliknięciu przycisku "Kontynuuj" aby potwierdzić zamówienie i na koniec kliknięcie przycisku "Zamów".
 • Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku AntiGraf dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po telefonicznej lub/i e-mailowej konsultacji z Klientem co do warunków płatności i dostawy zamówionych towarów z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.
 • AntiGraf nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia (w przypadku niedokładnego/niepełnego opisu), a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji. W przypadku braku akceptacji ze strony Klienta, Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś AntiGraf nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.
 • Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem, wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę.
 • Klientów korzystających z usług sklepu AntiGraf obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 • Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres po ewentualnym, uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego. AntiGraf zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić, oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 • AntiGraf zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktów wybranych przez Klienta. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników AntiGraf.
 • Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, a jego przyjęcie do realizacji może zostać potwierdzone telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie.
 • Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż do momentu jego wysłania. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 • Dostawy realizowane są przez wynajętą firmę kurierską, odbiór własny, oraz w wyjątkowych sytuacjach pracownika AntiGraf.
 • Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia (nie dotyczy to zamówień z wysyłką zagraniczną, którą obowiązuje odrębna procedura). Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia, jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego z przedziałów zgodnie z cennikiem usług transportowych.
 • W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego AntiGraf zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu i zwrotu zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.
 • AntiGraf może udzielić dodatkowego rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.
 • AntiGraf zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu.
 • Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
 • Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży (faktura VAT).
 • Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy/realizacji zamówienia. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 • AntiGraf zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.
 • W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem, z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 • W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
 • Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • Zakupione w AntiGraf produkty nie podlegają zwrotowi (poza procedurą reklamacyjną).
 • W sklepie AntiGraf płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
  - Gotówką dla dostaw realizowanych w systemie odbiór własny.
  - Gotówką za pobraniem dla dostaw realizowanych przez firmę kurierską.
  - Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. AntiGraf rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z ewentualną kwotą dostawy.
 • AntiGraf rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie lub e-mailem, a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.


DOKONYWANIE PŁATNOŚCI - KOSZTY DOSTAWY KOSZTY DOSTAWY
Koszt dostawy (terytorium Polski) uzależniony jest od wartości przesyłki oraz wyboru sposobu wysyłki, niezależnie od miejsca dostawy (całe terytorium Polski). Koszt wynosi:

Rodzaj dostawy Sposób płatności Waga zamówienia Opłata
Odbiór osobisty przedpłata przelewem bankowym bez znaczenia brak opłaty
gotówka przy odbiorze bez znaczenia brak opłaty
Przesyłka kurierska przedpłata przelewem bankowym do 30 kg 16,00 zł
pow. 30 kg 16,00 zł +  2,00 zł za każdy kg pow. 30 kg
gotówka przy odbiorze do 30 kg 21,00 zł
pow. 30 kg 21,00 zł +  2,00 zł za każdy kg pow. 30 kg
Dostawa AntiGraf na terenie Warszawy przelew bankowy pow.100 kg brak opłaty


Koszt przesyłki zostanie dodany do dokumentu zakupu (faktury).

KOSZT DOSTAWY ZAGRANICZNEJ obliczany jest indywidualnie do każdego zamówienia, w zależności od kraju docelowego przesyłki oraz wagi paczki.

SPOSOBY ROZLICZEŃ
Płatności za zakupione towary w naszym sklepie można dokonać w następujące sposoby:
1. Zapłata gotówką przy odbiorze (tylko terytorium Polski):

 • klient składa zamówienie poprzez Internet w sklepie internetowym,
 • pracownik sklepu może przeprowadzić telefoniczną weryfikację,
 • zamówienie jest kompletowane i dostarczane na wskazany przez Zamawiającego adres, w terminie od 24 godzin do 7 dni roboczych, lub innym, w określonych w regulaminie przypadkach,
 • Zamawiający - Odbiorca płaci za towar w chwili dostarczenia / odbioru towaru,
 • w uzasadnionych przypadkach, określonych w regulaminie, Właściciel sklepu może odmówić realizacji zamówienia lub jego części.


2. Przedpłata bezpośrednio na konto firmowe sklepu:

 • Klient składa zamówienie poprzez Internet w sklepie internetowym,
 • pracownik sklepu może przeprowadzić telefoniczną weryfikację
 • Klient dokonuje przedpłaty na konto firmy:
  AntiGraf - Marek Kijewski
  Adres:
  ul. Podgórna 20 C
  05-135 Warszawa

  Nazwa i adres banku:
  Bank PKO BP S.A. (Inteligo)
  Numer rachunku:
  50 1020 5558 1111 1006 0410 0050

 • Właściciel/pracownik sklepu wysyła towar do Zamawiającego


3. Odroczona płatność - PRZELEW:
Ten rodzaj regulacji płatności dostępny jest jedynie dla stałych, sprawdzonych Klientów - FIRM!!!. O wyborze tej formy płatności decyduje Właściciel sklepu na wniosek Klienta.

 • Klient składa zamówienie poprzez Internet w sklepie internetowym ,
 • pracownik sklepu przeprowadza telefoniczną weryfikację i informuje zamawiającego o możliwości, lub nie, dokonania płatności przelewem,
 • pracownik sklepu wysyła towar do Zamawiającego,
 • Zamawiający reguluje płatność przelewem bankowym na wskazane konto i w określonym czasie na fakturze VAT.