T.W.A.- Marek Kijewski; DORADZTWO EKONOMICZNE; BUŻETOWANIE; ANALIZY HANDLOWE; PROJEKTY I WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z FUNDUSZY UNIJNYCH; OKRESOWE OCENY PRACOWNIKÓW
menu


BUDŻETOWANIE

Każde przedsięwzięcie gospodarcze wymaga włściwie skonstruowanego budżetu. Pomożemy Państwu prawidłowo zaprojektować budżet, uwzględniając indywidualne wymagania Państwa przedsiębiorstw. Nasi specjaliści mają ogromne doświadczenie w budżetowaniu zarówno całych przedsiębiorstw, jak i pojedyńczych projektów i przedsięwzięć.
Dobrze zaplanowany i właściwie skonstruowany budżet w połączeniu ze scenariuszem przepływu środków, pozwala odpowiedzieć na wiele podstawowych pytań:
Ile potrzebujemy środków na podjęcie danego przedsięwzięcia?
Czy jesteśmy w stanie sami udźwignąć ciężar finansowy związany z przedsięwzięciem, by osiągnąć sukces?
W jakim czasie zainwestowane środki zaczną przynosić wynik dodatni?
Czy podjęte przedsięwzięcie ma szanse powodzenia?
I wiele innych.

Doradzimy i pomożemy zaplanować i skonstruować dla Państwa  taki budżet.


inne
Copyright by TWA 2007